cabeceira

 

inic

prox

ases

diag

form

xorn

docs

 

DIAGNOSES MEDIOAMBIENTAIS

Esta acción contempla a realización dunha diagnose ambiental das empresas que expresen o seu desexo de participar nesta acción. O obxectivo desta acción será observar a situación actual das empresas en materia medioambiental e, a través dun informe propor as solucións máis axeitadas para levar a cabo unha xestión eficiente dos aspectos medioambientais na actividade industrial. Ademáis estas diagnoses servenlle ás empresas estudadas como paso previo para iniciar os procesos de certificación medioambiental.

Na sección de Documentación pódese descargar o informe definitivo das diagnoses ambientais realizadas a 76 empresas do territorio, así como a presentación realizada deste informe nas Xornadas de Sensibilización Ambiental de As Pontes

Apoiado neste proceso, a Asociación Euroeume, en colaboración coa Asociación de Empresarios Seara As Pontes, realizou un proxecto a través do que se tramitaron axudas do 39% para a certificación en Sistemas de Xestión Medioambientais de 5 empresas do territorio .

Esta acción deu comezo no mes de marzo do ano 2010 e prolongouse ata o remate do proxecto Ecoeume, en xuño de 2011.

seara
AAE
tur
ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.

empverde

FSE

F BD

Euroeume