cabeceira

 

inic

prox

ases

diag

form

xorn

docs

 

CURSOS DE FORMACIÓN

Cursos de Impacto Ambiental, Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética

Curso de Xestión Ambiental

en Hostalería

Dentro do proxecto ECOEUME, Euroeume organizou dúas accións formativas gratuitas para traballadores en activo en materia ambiental. Os temas a tratar nos cursos céntranse no impacto ambiental das actividades, xestión de residuos, enerxías renovables e eficiencia enerxética.


Os cursos constaron de 4 módulos, e se impartiron 4 días á semana en horario de 16 a 20 horas en SEARA, no Polígono de Penapurreira en As Pontes.
As datas dos cursos son as seguintes:

-Curso FP1: do 2 ao 5 e do 9 ao 12 de maio
-Curso FP2: do 16 ao 19 e do 23 ao 26 de maio
 

Dentro do proxecto ECOEUME, Euroeume organizou dúas unha acción formativa gratuita en materia ambiental para traballadores do sector da hostalería. Os temas a tratar no curso céntranse no impacto ambiental das actividades, xestión de residuos, enerxías renovables e eficiencia enerxética.

O curso que leva por título "FP3-Curso de gestión de residuos y eficiencia enérgetica en hostelería" consta de 4 módulos, e impartiránse en 2 días en horario de 16 a 20 horas no IES FRAGAS DO EUME .

DATA Curso FP3: 30 E 31 de maio de 2011

Os contidos dos cursos están disponibles na sección de Documentación

 

seara
AAE
tur
ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.

empverde

FSE

F BD

Euroeume