cabeceira

 

inic

prox

ases

diag

form

xorn

docs

 

XORNADAS DE XESTIÓN AMBIENTAL NAS PEMES

O Proxecto EcoEume, no marco do Programa emplea verde da Fundación Biodiversidad, pretender contribuir ao desenvolvemento sostible da zona, para acadar a modernizacion das empresas axudandoas a adaptarse á normativa ambiental.

Para promover estas actividades, organizanse dúas XORNADAS DE XESTIÓN AMBIENTAL NAS PEMES, a primeira na Escola Laica de Cabanas, o  17 de xuño, e a segunda no Centro Dinamizacion Empresarial, CEDE Seara, no Poligono Industrial de PenaPurreira, As Pontes, o dia 28 de xuño

Con estas xornadas sobre a xestión ambiental nas Pemes preténdese constituir un punto de encontro para participar activamente nas tarefas de divulgacion e sensibilizacion ambiental, que permita adquirir coñecementos para a procura de solucións aos problemas derivados da xeración de residuos.

As Ponencias destas xornadas pódense descargar na sección de Documentación

Xornada As Pontes Xornada Cabanas
seara
AAE
tur
ACCIÓNS GRATUITAS COFINANCIADAS POLO F.S.E.

empverde

FSE

F BD

Euroeume